Mgr. Filip Lysák

Po studiu ochrany a tvorby ŽP se na přelomu tisíciletí začal systematicky věnovat prvním projektům. Od té doby mu jich rukama prošly desítky, vč. obnovy slatinných biotopů v EVL Loučeňské rybníčky, jihomoravských slanisek Dobré Pole a Novosedly a také rašeliniště v Přírodní rezervaci Chvojnov. V Refugiu zastává roli hlavního ekologa, což obnáší zejména výběr a posuzování lokalit, plánování managementu a tvorbu revitalizačních projektů.