Ing. Jan Moravec

Zabývá se praktickou ochranou přírody a krajiny, přesahy ochrany přírody do sfér kulturních a „památkářských”, interpretací přírodních i historických fenoménů. Od roku 2000 pracuje na ústředí Českého svazu ochránců přírody. Je šéfredaktorem časopisu Krása našeho domova a spoluorganizátorem každoroční odborné konference Naše příroda.