Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.

Vystudoval ochranu životního prostředí (Mgr.) a Aplikovanou a krajinnou ekologii (Ph.D.) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Civilní službou strávil 1,5 roku na Správě KRNAP,  dva roky pokládal základy GIS na Správě NP České Švýcarsko. V roce 2003 nastoupil na tehdejší Správu chráněných krajinných oblastí ČR, kde pod současným jménem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pracuje dodnes. Ve volném čase působí jako dobrovolný strážce přírody v Praze a v CHKO Český kras, stráži přírody věnuje i svůj soukromý projekt MalýStrážce.cz. Je značkařem KČT a předsedou Značkařského obvodu Český Krumlov. Je také certifikovaným lektorem intepretace pro průvodce Interpret Europe a programu Leave No Trace.