Petr Lazárek

Působí ve státní ochraně přírody již od roku 1984. Podílel se tehdy na budování nově vznikajícího pracoviště Správy CHKO Podyjí ve Znojmě. Po celou dobu existence této organizace se věnoval různorodé agendě především v oblasti stavebních aktivit, zemědělské činnosti a ochrany zeleně na území CHKO. Od počátku svého profesního angažmá se věnuje fotografické dokumentaci přírodních a kulturních hodnot Podyjí, přičemž jeho fotografie byly publikovány v mnoha článcích a knihách. Se svými kolegy stál u zrodu Národního parku Podyjí.

Po vzniku jeho Správy v roce 1991 byl pověřen vedením oddělení terénní služby, které řídí dodnes. Věnuje se rovněž problematice turistiky v národním parku. Podílel se na vzniku terénního informačního systému. Je autorem, spoluautorem a editorem několika knižních průvodců, obrazových publikací a dlouhé řady tematických skládaček o Národním parku Podyjí, jakož i výstav a geologické expozice. Inicioval a prováděl první managementové práce na nelesních plochách a likvidaci invazních druhů rostlin.