Bc. Martin Trávníček

V současné době ukončuje studium na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Zaměřuje se na botanické průzkumy a denní motýli, jeho oblíbenými biotopy jsou stepní trávníky. Zajímá ho návaznost péče na historické užívání krajiny. Je předsedou spolku Pestré Polabí z. s. a má na starosti stádo ovcí.