Ing. Josef Rutterle

Správce ptačího parku Mnišské louky u České Lípy, vznikající nestátní rezervace České společnosti ornitologické zaměřené především na ochranu lučních a mokřadních druhů ptáků.