Mgr. Jindřich Prach

Vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se změnami krajiny a vegetace na delších časových škálách v rámci výzkumných projektů na Centru pro teoretická studia UK a na katedře botaniky PřF UK. Vedle toho působí na AOPK ČR – reg. pracovišti Střední Čechy – Správě CHKO Český kras. Rád prohlubuje regionální znalost ČR a obecně poznává svět kolem sebe prostřednictvím putování krajinou, nejlépe s batohem na zádech a dalekohledem a foťákem v ruce.