Jan Skalík

Zabývá se kampaní Zachraňme lesy s cílem změn lesního a mysliveckého zákona.