Martin Rexa

Věnuje se ochraně zemědělské půdy, krajinným prvkům a související české a mezinárodní politice.