Ing. Vilém Jurek

V organizaci Rezekvítek působí od roku 2009 jako vedoucí úseku i terénní pracovník, který seče, kácí, sází, seje, pálí a navrtává neposlušné dřeviny. Propaguje, konzultuje a lektoruje témata ochrany přírody, např. mozaikové kosení, paradoxy ochrany přírody, agrolesnictví nebo invazní druhy rostlin. Současně pracuje pro ČSOP ONYX na dvou LIFE projektech, je členem redakční rady časopisu Veronica a radním Nadace Veronica. Jeho životní motto zní: Je-li práce potěšením, je i život štěstím.