RNDr. Jiří Flousek, Ph.D.

Vystudoval systematickou zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 1981 pracuje na Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí – na různých pozicích útvaru ochrany přírody, zodpovědných za směrování ochrany přírody v Krkonoších, přípravu plánů péče o národní park a dalších koncepčních dokumentů, koordinaci výzkumu a podobně, po celou dobu však především jako zoolog věnující se ekologii obratlovců, zejména ptáků a savců. Více než 40 let je členem České společnosti ornitologické (www.birdlife.cz), od roku 2010 jejím předsedou; spoluzakládal občanské sdružení Namasté Nepál (www.namastenepal.cz) podporující chudé nepálské ženy a děti.