Mgr. Josef Harčarik

Vystudoval PřF UK Praha na počátku 90. let 20. století a poté nastoupil na Správu KRNAP na pozici odborného pracovníka oddělení ochrany přírody. Vedle botaniky se věnuje abiotickému monitoringu a v posledních letech i managementu výsadeb kleče.