RNDr. Táňa Štechová, Ph.D.

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Již v průběhu studia se věnovala ohroženým mechorostům na rašeliništích. Touto problematikou se zabývá i nadále – provádí monitoring a mapování ohrožených druhů, zpracovává inventarizační průzkumy a podílí se na plánování i realizaci revitalizačních opatření vedoucích ke zlepšení stavu rašelinných luk.