Ing. Martin Škorpík

Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze, meliorační obor, se zaměřením na krajinnou ekologii. Z mnoha zájmů (např. astronomie) upřednostnil v mládí entomologii, v níž se specializuje na faunistiku a bionomii čeledi krascovití a ochranářskou entomologii. Profesní dráhu začal ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, kde se zabýval systémy krajinné zeleně. Na Správě CHKO Podyjí ve Znojmě se věnoval zoologii a zemědělství a po vzniku Správy NP Podyjí zastával funkci náměstka ředitele pro ochranu přírody. V současnosti zde působí jako vedoucí oddělení speciální ochrany přírody a strategického plánování.