RNDr. Klára Řehounková, Ph.D.

RNDr. Klára Řehounková, Ph.D.

Vystudovala obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a poté postgraduálně obor Botanika na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích. Už od diplomové práce se zaměřuje na studium sukcese na postindustriálních stanovištích, zejména v pískovnách. V současné době pracuje na katedře botaniky PřF JU, kde se věnuje především oboru ekologie obnovy těžebních prostorů a dalších člověkem narušených stanovišť. Aktuálně se zabývá také využitím usměrňované sukcese, zejména při obnově suchých trávníků, a využitím rekreačních aktivit v managementu písčin. Podílí se na několika praktických projektech přírodě blízké obnovy či ochranářského managementu postindustriálních stanovišť.