RNDr. Jiří Řehounek

RNDr. Jiří Řehounek

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval učitelský obor s aprobací biologie – zeměpis – ochrana životního prostředí. Už od gymnaziálních let se věnoval ochraně přírody a entomologii v řadě organizací (ČSOP, Děti Země, přírodovědecký klub Polabí aj.). V současné době učí na gymnáziu v Soběslavi biologii a geografii a pracuje v českobudějovické neziskové organizaci Calla, kde se zabývá např. ochranou hmyzu, přírodě blízkou obnovou postindustriálních prostorů, ochranářským managementem drobných pískoven, účastí ve správních řízeních nebo ekoporadenstvím.