Ing. Jiří Vojar, Ph.D.

Vystudoval Aplikovanou ekologii na Fakultě lesnické a environmentální (v současnosti Fakulta životního prostředí) České zemědělské univerzity v Praze, kde od ukončení doktorského studia působí jako odborný asistent. Věnuje se aplikovanému výzkumu, osvětě i praktické ochraně obojživelníků. V letech 2004–2012 působil jako garant programu Sledování a ochrana obojživelníků v rámci Národního programu Ochrana biodiverzity. V rámci výzkumných aktivit asi nejvíce propadl kouzlu těžbou dotčených území (zejména hnědouhelných výsypek) a studiu jejich biologického i ochranářského potenciálu. Kromě toho se zabývá monitoringem houbových patogenů způsobujících závažné onemocnění obojživelníků – chytridiomykózu. Je autorem či spoluautorem zhruba třech desítek vědeckých článků a několika knižních publikací či metodik věnovaných (nejen) ochraně obojživelníků. Usiluje o ochranu založenou na poznání, tzv. evidence-based conservation.