Mgr. Erika Reitschmiedová

Mgr. Erika Reitschmiedová

Absolvovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy bakalářské studiu v oboru ekologická a evoluční biologie a magisterské studium na Ústavu životního prostředí. Diplomová práce, vedená Prof. Ing. Janem Frouzem, CSc., se zabývala spontánním uchycování dřevité vegetace na Sokolovských výsypkách. Tomuto tématu se bude věnovat i při dalším studiu.