PhDr. Kateřina Ptáčková

Vystudovala FSV UK obor sociologie. Věnuje se sociologickému výzkumu na pomezí veřejného, neziskového, akademického a podnikatelského sektoru. V minulosti pracovala mimo jine pro asociaci neziskových organizací Zelený kruh.