Česká společnost pro ekologii

Česká společnost pro ekologii sdružuje od roku 2008 odborníky zabývající se ekologií. Mezi cíle ČSPE patří podílení se na rozvoji ekologických oborů, propagaci výsledků vědecko-výzkumnéčinnosti a na ochraně přírody a krajiny.