Mgr. Tomáš Ondáš

Doktorand na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, věnuje se vlivu environmentálních přeměnných na společenstvo vodních brouků v prostředí stojatých vod České republiky. Zabývá se také příčinami ústupu naturových druhů z jejich přirozeného prostředí.