Mgr. Přemysl Heralt

Vystudoval ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jedenáct let se profesionálně věnoval managementu zvláště chráněných území, jako pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Je členem několika nevládních neziskových organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, kulturních a historických památek a vzděláváním. V současnosti působí jako zástupce ředitele Centra ekologických aktivit města Olomouce.