PhDr. Alena Bauerová

PhDr. Alena Bauerová

Vystudovala Filosofickou fakultu UK v Praze. Od studií je jejím hlavním zájmem vztah člověka a životního prostředí s důrazem na aktivní zapojení veřejnosti do řešení problematiky ochrany přírody. V letech 1994 – 2004 vybudovala a vedla oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), které se stalo celostátním informačním a poradenským centrem pro EVVO a místní Agendu 21 v ČR. Podílela se na zpracování Státní koncepce EVVO (1994) a Státního programu EVVO (2000), spolupodílela se na výzkumu k environmentální psychologii, vydala řadu metodických materiálů. Dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery, především z Velké Británie, Německa, Nizozemí a Norska, je členkou CEC IUCN - Komise pro Výchovu, vzdělávání a komunikaci Mezinárodního svazu ochrany přírody.
Od roku 2004 je samostatnou odbornou konzultantkou pro udržitelný rozvoj obcí a regionů ČR, zpracovává strategické plány měst, obcí, regionů i organizací, přednáší pro různé cílové skupiny, je spoluautorkou vzdělávacích programů pro představitele veřejné správy.