doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.

doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.

Vystudoval aplikovanou matematiku na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a dálkově Institut tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Od dětství se věnoval lovu brouků, od kterého později přešel k taxonomii a posléze ekologii vodního hmyzu. Na stážích v Holandsku a Norsku se věnoval modelování vlivu člověka na vodní organismy, konkrétně evolučním změnám způsobeným rybolovem. 

Působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR. Zabývá se různými aspekty ekologie sladkovodních ekosystémů, ve své práci kombinuje terénní, experimentální a teoretické přístupy. Jeho oblíbenou modelovou skupinou
je dravý vodní hmyz, mj. je prvním autorem Katalogu vodních brouků ČR. Je členem České společnosti limnologické, České společnosti pro ekologii a České společnosti entomologické.