Doc. Mgr. a Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Doc. Mgr. a Mgr. Josef Bryja, Ph.D.

Vystudoval zoologii a molekulární genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje v Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO), na detašovaném pracovišti ve Studenci, jehož je momentálně vedoucím. Zároveň působí jako docent na své mateřské univerzitě. Ve své vědecké práci se snaží propagovat molekulárně-genetické přístupy při řešení otázek evoluční ekologie a ochrany druhů. V posledních letech se zaměřuje na studium biologické rozmanitosti drobných savců (zejména na otázky spojené se vznikem druhů) a jejich parazitů (včetně původců nemocí přenositelných na člověka) v subsaharské Africe. Je hlavním organizátorem pravidelné každoroční konference Zoologické dny.