doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

Vystudoval PřFUK v Praze.

Pracoval v ekologických ústavech SAV na Slovensku, poté jako vedoucí oddělení ochrany přírody ČIŽP, náměstek ministra životního prostředí a krátkou dobu jako ministr ŽP. Od roku 2005 byl ředitelem ochrany přírody na DG Environment Evropské komise. Podílel se na úpravách československé a posléze české legislativy v oblasti ochrany přírody a krajiny, v prosazování, vyjednávání a schválení české soustavy Natura 2000 a v řadě projektů souvisejících s ochranou přírody na evropské úrovni (ekonomika biodiversity a ekosystémů, zelená infrastruktura, problematika invazních druhů, ochrana biodiverzity evropských zámořských území atd.). V současnosti působí jako pověřený generální ředitel ochrany zdraví a bezpečnosti potravin Evropské komise. Vyučuje problematiku vztahu životního prostředí a společnosti na Univerzitě v Antverpách i na PřFUK v Praze a půdní biologii a ekologii na FŽP ČZU v Praze.