doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.

Vystudoval Zoologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze a doktorské studium Aplikované ekologie na Institutu aplikované ekologie VŠZ.  Později pracoval na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK, v současnosti působí na Fakultě životního prostředí ČZU. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na volně žijící ptáky a mokřadní biotopy, zejména pak na analýzu dlouhodobých změn početnosti a jejich příčin, vliv klimatických změn, migraci a přelety ptáků, reprodukční biologii ptáků, výběr prostředí a interakce mezi organismy ve sladkovodních ekosystémech. Aktivně působí v mezinárodních pracovních skupinách IUCN/Wetlands International zaměřených na kachny, husy a kormorány.