Guy Pe´er, Ph.D.

Guy Pe´er, Ph.D.

Izraelský ekolog zabývající se ochranou přírody především v kontextu využívání krajiny a klimatických změn. Původně se věnoval zejména entomologii, v rámci studia motýlů se zabýval významem disturbancí pro biodiverzitu a faktory ovlivňujícími úspěšnost reintrodukcí. Aktuálně působí na Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung v Lipsku na oddělení ekologického modelování.