Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Ing. Antonín Kouba, Ph.D.

Vystudoval obor rybářství na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 2007 nastoupil na doktorské studium ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech (VÚRH), které v roce 2011 dokončil. Tou dobou již VÚRH představoval zakládající část nově vzniklé Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Od roku 2009 je zástupcem vedoucího Laboratoře etologie ryb a raků a v roce 2012 byl jmenován hlavním editorem redakční rady FROV JU. V rámci vědecké činnosti se věnuje především studiu biologie původních a nepůvodních druhů raků.