Ing. Jan Pergl, Ph.D.

Ing. Jan Pergl, Ph.D.

Rostlinný ekolog zkoumající obecné otázky invazní ekologie za využití velkých datových souborů. Dále se zabývá populační biologií nepůvodních druhů s pomocí modelovacích technik a metod geografických informačních systémů. Spolupracuje také se státní správou na otázkách vztahujících se k nepůvodním druhům.