Ing. Jan Potužák, Ph.D.

Ing. Jan Potužák, Ph.D.

Absolvent Zemědělské fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích specializace rybářství. Od roku 2003 zaměstnán na hlavní pracovní poměr jako hydrobiolog Vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Vltavy v Českých Budějovicích. Od studentských let se aktivně zajímá o problematiku aplikované rybářské hydrobiologie. V posledních letech se intenzivně věnuje studiu vlivu rybníků na kvalitu povrchových vod. Velkou výzvou je pro něj širší uplatnění rybníků resp. jejich sedimentů v recyklaci živin a organické hmoty v naší zemědělské krajině.