Ing. Jan Šíma

Ing. Jan Šíma

Vedoucí oddělení druhové ochrany MŽP. V rámci druhové ochrany mj. řeší problematiku nepůvodních druhů a podílí se na projednávání přístupu k invazním druhům na úrovni EU (na přípravě Nařízení č. 1143/2014, "unijního" seznamu invazních druhů aj.).