Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

Vystudovala obor Aplikovaná ekologie na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Na AOPK ČR, Regionální pracoviště Ústecko se zabývá zejména ochranou stanovišť a druhů v rámci soustavy Natura 2000, monitoringem živočichů a zajišťováním péče o biologicky hodnotné lokality. Ve spolupráci s Katedrou ekologie FŽP ČZU v Praze se věnuje výzkumu obojživelníků na výsypkách po těžbě uhlí na Mostecku a využití těchto poznatků v praktické ochraně přírody.