Ing. Jana Slezáková

Ing. Jana Slezáková

Absolvovala ČZU Lesnickou fakultu. Na MŽP pracovala v územní i druhové ochraně. Několik let vedla zoologické záchranné programy na MŽP, přičemž se podílela na vzniku poslední etapy záchranného programu pro perlorodku říční. Nyní je projektová manažerka organizace Beleco, z.s., kde vede mimo jiné projekty na ochranu perlorodky říční. Žije a také pracuje v Českém krase na pracovišti AOPK ČR.