Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.

Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS.

Vystudoval obor zájmové chovy na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na České zemědělské univerzitě v Praze, kde v roce 2015 dokončil i doktorské studium v programu obecná zootechnika. V předchozích zaměstnáních získal zkušenosti s dovozem a prodejem akvarijních organizmů a monitoringem vodní bioty. V současné době je odborným asistentem na Katedře zoologie a rybářství na ČZU v Praze a specializuje se na ekologii, etologii a taxonomii raků. Zároveň se aktivně podílí na hodnocení rizik biologických invazí spojených se sladkovodními bezobratlými.