Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

Vystudoval ČVUT v Praze FEL, obor Elektrotechnologie a materiály. Studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační práce v oblasti spínaných zdrojů. Od roku 2010 se kromě problematiky zdrojů, střídačů a elektrochemických zdrojů zabývá také fotovoltaikou, je manažerem kvality a metrologem akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů. Na ČVUT FEL a UCEEB se orientuje na problematiku fotovoltaických systémů z komplexního hlediska.