Ing. Radek Bače, Ph.D.

Ing. Radek Bače, Ph.D.

Vystudoval Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze, kde se nyní podílí na výuce ekologie lesa. Je členem výzkumného týmu zabývajícího se dynamikou přirozených lesních ekosystémů a jejich produkčními a mimoprodukčními funkcemi. Zaměřuje se na obnovu lesa po narušeních, na vývoj prostorových vztahů mezi jedinci dřevin a na význam mikrostanovišť pro druhovou diverzitu lesa.