Ing. Tomáš Janata

Ing. Tomáš Janata

Vystudoval ČZU v Praze obor všeobecné zemědělství. Při studiu nabíral mimo jiné praktické zkušenosti z provádění ochranářského managementu na území KRNAP. Zde nyní na Správě KRNAP organizuje obecný i speciální management lučních biotopů a botanických lokalit. Dalšími oblastmi profesního zájmu jsou invazivní rostliny, ÚSES, agrární tvary v krajině a historický vliv člověka na proměny krajiny.