Mgr. Martin Střelec

Mgr. Martin Střelec

Vystudoval geobotaniku a aplikovanou ekologii na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. V roce 2004 spoluzaložil neziskovou organizaci „DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie“. Vedl českobudějovickou pobočku DAPHNE a nyní pokračuje v nástupnické organizaci Juniperia. Těžištěm jeho zájmu je vliv hospodaření na přírodu a krajinu. Věnuje se poradenství pro zemědělce, propagaci a vzdělávání, navrhování změn v zemědělské krajině, monitoringu dopadů, dotačním nástrojům apod. Dlouhodobě se podílí na rozvoji metody faremního environmentálního plánování.