Mgr. Andrea Svobodová

Mgr. Andrea Svobodová

Vystudovala PřF UP v Olomouci, obor Ochrana a tvorba životního prostředí. Poté pracovala jako lektorka ekologické výchovy na středisku SEVER v Horním Maršově. V současné době působí jako odborný pracovník pro zemědělství a krajinotvorné programy na Správě KRNAP (oddělení ochrany přírody). Jejím hlavním zaměřením je management lučních biotopů, komunikace se zemědělci a nastavení managementů na loukách pro dotační programy Ministerstva zemědělství (agroenvironmentálně-klimatická opatření).