Mgr. David Fischer

Mgr. David Fischer

Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Krátce učil přírodopis na základní a střední škole. Od roku 1998 je zaměstnán jako zoolog v Okresním (později Hornickém) muzeu Příbram. Souběžně zpracovává různé průzkumy, monitoringy, posudky a studie jako OSVČ. Po celou dobu své aktivní činnosti se zabývá praktickou i teoretickou ochranou přírody (spolupracuje, mimo jiné, i s řadou nevládních organizací zabývajících se touto problematikou). Prioritou jeho zájmu v tomto segmentu je ochrana raků, obojživelníků a plazů s důrazem na ochranu a management jejich stanovišť. Nedílnou součástí jeho činnosti je poměrně rozsáhlá osvětová a vzdělávací činnost (přednášky, exkurze, semináře). Souběžně se zabývá ekologií, etologií a morfologií raků, ryb, obojživelníků a plazů, dlouhodobě studoval i interakci invazního druhu (norek americký) a původních raků (především raka kamenáče).