Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.

Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.

Pracuje v Botanickém ústavu AV ČR, kde vede oddělení vegetační ekologie. Na katedře botaniky PřF Univerzity Palackého v Olomouci se věnuje výuce ekologie rostlin. Ve svém výzkumu se zabývá hlavně změnami diverzity rostlinných společenstev. Ochrana přírody je pro něj důležitým polem pro aplikaci vědeckých výsledků. Nejraději pracuje a pobývá v lese, ať už temperátním nebo tropickém.