Mgr. Eva Cepáková, Ph.D.

Mgr. Eva Cepáková, Ph.D.

Vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako odborný pracovník v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se zabývala druhovou ochranou včetně přípravy záchranných programů a metodických publikací (sysel obecný, netopýři), výběrem lokalit pro národní seznam soustavy Natura 2000 a monitoringem druhů podle Směrnice o ptácích a Směrnice o stanovištích. Působila také jako zástupce ČR v Poradním výboru Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS). V současnosti se věnuje práci v neziskových organizacích zaměřených na ochranu přírody(Beleco, Česká společnost pro ochranu netopýrů).