Mgr. Ing. Vojtěch Kolář

Mgr. Ing. Vojtěch Kolář

Vystudoval obor Entomologie na Přírodovědecké fakultě a obor Biologie a ochrana zájmových organismů na Zemědělské fakultě na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Dokončuje doktorské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zabývá se vlivem rybničního hospodaření na společenstva vodního hmyzu a obojživelníků, společenstvy na tzv. post-industriálních biotopech a studiem trofických interakcí v malých stojatých vodách bez ryb. Působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR. Je členem České společnosti  imnologické, České společnosti pro ekologii a České společnosti entomologické.