Mgr. Jan Holeček, Ph.D.

Mgr. Jan Holeček, Ph.D.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor geologie - geochemie. Následně absolvoval doktorandské studium v oboru přírodovědné inženýrství na Technické univerzitě v Liberci. Od roku 2005 pracuje jako výzkumný pracovník na České geologické službě v Praze, kde se věnuje hydrogeologii a hydrochemii podzemních vod. Posledních 10 let se intenzivně zabývá geotermální energií a technologiemi pro její využívání.