Mgr. Jan Richtr

Mgr. Jan Richtr

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obory krajinná ekologie a půdní biologie. V současnosti dopisuje disertační práci na Ústavu prostorového plánování fakulty architektury ČVUT v Praze na téma plánování lokálních potravinových systémů v Praze. V roce 2014, jako stipendista Fulbright-Masarykova programu, pracoval na studiu městského zemědělství v Americe na Landscape Architecture Department, College of Environmental Science and Forestry, State University of New York. Podílel se zde na výuce v ateliéru krajinářské architektury a na ČVUT spolupracuje na výuce v ateliéru Landscape & Architecture Henryho Hansona. Spolupracuje také s dalšími architekty na projektech v územním plánování.