Mgr. Oldřich Čížek

Mgr. Oldřich Čížek

V současné době působí na Fakultě životního prostředí na ČZU a v občanském sdružení Hutur. Ve svém výzkumu se zaměřuje na změny v hmyzích společenstvech v souvislosti se změnami využití krajiny člověkem a aplikaci nejnovějších poznatků do praktické ochrany přírody.