Mgr. Pavel Bína

Mgr. Pavel Bína

Absolvent Střední lesnické školy v Písku a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Systematická biologie a ekologie na se zaměřením na entomologii. V letech 2004–2009 studoval a pracoval ve Švédsku v rámci záchranných programů. V letech 2010-2012 pracoval na AOPK v Praze jako koordinátor záchranných programů. Od roku 2012 působí ve Švédsku v ArtDatabanken (Swedish Species Information Centre) na SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) v Uppsale. Dlouhodobě se zabývá problematikou ochrany přírody a druhové ochrany, působí v realizačních týmech záchranných programů denních motýlů ve Švédsku.