Mgr. Pavel Hubený

Mgr. Pavel Hubený

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Ekonomická a regionální geografie. Po krátké pracovní epizodě na Krajském národním výboru v Plzni na odboru Oblastního plánování pracuje od roku 1988 na Šumavě. Nejdříve jako řadový zaměstnanec Správy CHKO Šumava v Sušici, později krátce jako pracovník Referátu životního prostředí Okresního úřadu v Klatovech, od roku 1992 opět na Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. V letech 1993 až 2014 jako vedoucí CHKO Šumava, od roku 2014 pak ve funkci ředitele Správy Národního parku Šumava.

Více také zde.