Mgr. Pavel Marhoul

Mgr. Pavel Marhoul

Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během desetiletého působení na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se zabýval druhovou ochranou, zaváděním problematiky záchranných programů pro ohrožené druhy do praxe a vytvářením soustavy Natura 2000. Od roku 2008 do současnosti působí v neziskových organizacích (Daphne ČR - Institut aplikované ekologie a Beleco), kde se věnuje otázkám vztahu biodiverzity a managementu krajiny. Snaží se přispět o renesanci tradičních, ale v současnosti okrajových nebo legislativou znemožněných způsobů managementu.